Informace pro odběratele PHM po novele zákona

Informace pro odběratele PHM po novele zákona
21.11.2013

Určeno zákazníkům OLVAN Náchod s.r.o.

Informace pro odběratele PHM po novelizaci zákona

 

 

Dne 2. srpna 2013 byl ve Sbírce zákonů (částka 91) vyhlášen zákon č. 234, kterým se mění zákon č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách), a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon).  Tato novela zákona o pohonných hmotách nabyla účinnosti 1. října 2013.

Podle této novely zákona o pohonných hmotách je možné provozovat distribuci pohonných hmot pouze na základě koncesované živnosti „Výroba a zpracování paliv a maziv a distribuce pohonných hmot“ a za současného splnění dalších podmínek registrace u celního úřadu.

Jelikož se naší firmě nepodařilo splnit velmi přísné podmínky pro udělení této živnosti (složení 20-ti milionů Kč), byla nám od 1.11.2013 zrušena možnost distribuovat PHM dle nového znění.

Abychom mohli i nadále rozvážet PHM našim zákazníkům a přitom neporušili nový zákon, museli jsme přistoupit k následujícím krokům:

-       Větším odběratelům, kteří jsou zavážení přímo z rafinérií nebo velkoskladů, budou účtovány PHM od distributorů, jež novou koncesovanou živnost získali a mají nové distribuční číslo

-       Menším odběratelům, koncovým zákazníkům, kteří nakupují motorovou naftu pro svoji vlastní spotřebu, bude dovezena z čerpací stanice „Provodov“ a účtovat bude naše firma

Cenové nabídky, objednávání i dovoz PHM bude tedy i nadále zajišťovat kolektiv pracovníků OLVAN Náchod s.r.o.. Jediný rozdíl je tedy při dopravě přímo z velkoskladů, kdy vám faktura přijde přímo od distributora. Apelujeme v tomto případě na včasnost úhrad vašich faktur.

V případě jakýchkoliv nejasností nebo dodatečných informací jako jsou čísla distributorů, evidenční čísla čerpací stanice, bezpečnostních listů atd. nás neváhejte kontaktovat.

 

V Náchodě 20.11.2013

 

            Zdeněk Kouřím – obchodní zástupce           Jakub Vančák – jednatel firmy

            724 825 212 kourim@olvannachod.cz         602 160 185 olvan@olvannachod.cz