Uhelné sklady

OLVAN PALIVA s.r.o.
Běloveská 237
547 01 Náchod
IČ: 15046524
DIČ : CZ15046524

e-mail : paliva@olvannachod.cz / olvan@olvannachod.cz
www.olvanpaliva.cz

Otevírací doba:

Po – Pá 7-16hod
Telefon : 491 428 594 / 775 720 820

Tradiční dodavatel Bílinského nízkosirnatého uhlí v Náchodě.
Paliva Náchod s novým jménem OLVAN PALIVA s.r.o.

PRODEJ – ROZVOZ – SKLÁDÁNÍ PÁSEM

VOLNĚ LOŽENÉ:

OŘECH 1 355 Kč/q
OŘECH 2 335 Kč/q
KOSTKA 375 Kč/q
BRIKETY REKORD 2        494 Kč/q
MULČOVACÍ KŮRA 330 Kč/q
PÍSEK 435 Kč/T

 

BALENÉ:

OŘECH 1 143 Kč/25kg
OŘECH 2 126 Kč/25kg
BRIKETY REKORD 7´´ 182 Kč/25kg
BRIKETY REKORD 2´´ 176 Kč/25kg
PELETY 6mm 109 Kč/15kg
DŘEVĚNÉ BRIKETY RUF-BUK      63 Kč/10kg


CENY S DPH.

Tříděné druhy uhlí z Dolů Bílina se vyznačují nízkým obsahem síry, dehtu i ostatních škodlivin.
Prachové druhy uhlí z Dolů Bílina vyhovují spalování v práškových i roštových kotlích a nejsou náchylné ke struskování. Vyznačují se nízkým obsahem škodlivin.

Základní sortiment a kvalita uhlí 2017 – DOLY BÍLINA
Uhlí je v souladu s požadavky na kvalitu paliva podle vyhlášky MŽP ČR č. 415/2012 Sb.

Místo nakládky – DOLY BÍLINA – ÚPRAVNA UHLÍ LEDVICE

Viditelná hlušina – pro druh paliva – ko2 je limitováno maximální množství viditelné hlušiny nad 40mm do 3% hmotnostních.
Viditelná hlušina – vizuálně rozlišitelná zrna průvodních hornin bez obsahu hořlaviny, vyjádřena v hmotnostních procentech.
Podsítné – podíl frakce, která při třídící zkoušce propadne sítem se čtvercovými otvory o rozměru  stran rovných spodní hranici druhu paliva, vyjádřené v hmotnostních procentech z celkového hrubého vzorku.
Podsítné do 10 mm – obsah prachu v tříděných druzích paliv je podíl zrna pod 10 mm (tj. třída zrnění 0 až 10 mm), vyjádřený hmotnostním zlomkem v procentech z celkového hrubého vzorku. Toto podsítné je zahrnuto v celkovém podsítném u jednotlivých tříděných druhů uhlí.
Nadsítné – podíl frakce, která při třídící zkoušce zůstane na kontrolním sítě se čtvercovými otvory o rozměru stran rovných horní hranici druhu paliv, vyjádřené v hmotnostních procentech z celkového hrubého vzorku.

Vysvětlivky :
*Minimální výhřevnost Qri u tříděného uhlí ko2, o1,o2, - 16,5 MJ/kg.
Maximální obsah popela Ad  je pro tříděné druhy stanoven < 13%
Maximální obsah popela Ad  je pro ps1 stanoven na 34%
Maximální obsah popela Ad  je pro ps2 stanoven na 47%

Skladování :

Pro skladování uhlí jsou vypracovány „Instrukce k nakládání s tříděnými druhy uhlí“, které jsou k dispozici na www.sd-bilinskeuhli.cz .

Informace pocházejí z :

Severočeské doly a.s., Boženy Němcové 5359, 430 01 Chomutov, IČ 49901982, DIČ CZ49901982, útvar obchodu – pracoviště Bílina, www.sdas.cz