Uhelné sklady

OLVAN Náchod s.r.o.
Běloveská 237
547 01 Náchod
IČ: 27464547
DIČ : CZ27464547

e-mail : paliva@olvannachod.cz / olvan@olvannachod.cz
www.olvanpaliva.cz

Otevírací doba:

Po – Pá 7-16hod
Telefon : 491 428 594 / 775 720 820

Odpovědný pracovník: Jakub Hanuš

Tradiční dodavatel Bílinského nízkosirnatého uhlí v Náchodě.
Paliva Náchod s novým jménem OLVAN PALIVA s.r.o.

PRODEJ – ROZVOZ – SKLÁDÁNÍ PÁSEM

VOLNĚ LOŽENÉ:

MNOŽSTEVNÍ SLEVY 

název     cena do 15q      cena nad 15q     cena nad 30q     
OŘECH 1                           375 Kč/q  365 Kč/q 355 Kč/q
OŘECH 2 355 Kč/q  345 Kč/q 335 Kč/q
KOSTKA 395 Kč/q  385 Kč/q 375 Kč/q
BRIKETY REKORD 2        494 Kč/q  480 Kč/q 470 Kč/q
BRIKETY UNION 3,5 430 Kč/q  415 Kč/q  395 Kč/q 
MULČOVACÍ KŮRA 300 Kč/q  250 Kč/q 200 Kč/q
PÍSEK neni neni neni

Dopravné se účtuje 150,-Kč / 1 tuna (15,-Kč /1q). Skládání pásem 200,-Kč.

CENY s DPH.

BALENÉ:

MNOŽSTEVNÍ SLEVY 

název balení    kusový prodej      paletový prodej   
OŘECH 1 25kg 149 Kč/kus 129 Kč/kus
OŘECH 2 25kg 139 Kč/kus 119 Kč/kus
BRIKETY REKORD 7´´ 25kg 189 Kč/kus 169 Kč/kus
BRIKETY REKORD 2´´ 25kg 189 Kč/kus 169 Kč/kus
PELETY TOP 15kg 119 Kč/kus  99  Kč/kus
DŘEVĚNÉ BRIKETY RUF-BUK      10kg  69  Kč/kus  64  Kč/kus
DŘEVĚNÉ BRIKETY ECONOMIC 10kg  67  Kč/kus
 62  Kč/kus
DŘEVĚNÉ BRIKETY VÁLEC 10KG 69  Kč/kus
 64  Kč/kus
SŮL POSYPOVÁ 25kg 149 Kč/kus 129 Kč/kus


CENY S DPH. 

Tříděné druhy uhlí z Dolů Bílina se vyznačují nízkým obsahem síry, dehtu i ostatních škodlivin.
Prachové druhy uhlí z Dolů Bílina vyhovují spalování v práškových i roštových kotlích a nejsou náchylné ke struskování. Vyznačují se nízkým obsahem škodlivin.

Základní sortiment a kvalita uhlí 2017 – DOLY BÍLINA
Uhlí je v souladu s požadavky na kvalitu paliva podle vyhlášky MŽP ČR č. 415/2012 Sb.

Místo nakládky – DOLY BÍLINA – ÚPRAVNA UHLÍ LEDVICE

Viditelná hlušina – pro druh paliva – ko2 je limitováno maximální množství viditelné hlušiny nad 40mm do 3% hmotnostních.
Viditelná hlušina – vizuálně rozlišitelná zrna průvodních hornin bez obsahu hořlaviny, vyjádřena v hmotnostních procentech.
Podsítné – podíl frakce, která při třídící zkoušce propadne sítem se čtvercovými otvory o rozměru  stran rovných spodní hranici druhu paliva, vyjádřené v hmotnostních procentech z celkového hrubého vzorku.
Podsítné do 10 mm – obsah prachu v tříděných druzích paliv je podíl zrna pod 10 mm (tj. třída zrnění 0 až 10 mm), vyjádřený hmotnostním zlomkem v procentech z celkového hrubého vzorku. Toto podsítné je zahrnuto v celkovém podsítném u jednotlivých tříděných druhů uhlí.
Nadsítné – podíl frakce, která při třídící zkoušce zůstane na kontrolním sítě se čtvercovými otvory o rozměru stran rovných horní hranici druhu paliv, vyjádřené v hmotnostních procentech z celkového hrubého vzorku.

Vysvětlivky :
*Minimální výhřevnost Qri u tříděného uhlí ko2, o1,o2, - 16,5 MJ/kg.
Maximální obsah popela Ad  je pro tříděné druhy stanoven < 13%
Maximální obsah popela Ad  je pro ps1 stanoven na 34%
Maximální obsah popela Ad  je pro ps2 stanoven na 47%

Skladování :

Pro skladování uhlí jsou vypracovány „Instrukce k nakládání s tříděnými druhy uhlí“, které jsou k dispozici na www.sd-bilinskeuhli.cz .

Informace pocházejí z :

Severočeské doly a.s., Boženy Němcové 5359, 430 01 Chomutov, IČ 49901982, DIČ CZ49901982, útvar obchodu – pracoviště Bílina, www.sdas.cz